Правила за корекция на речници

От Читалие
Направо към: навигация, търсене

Основни

 • Нов параграф се маркира с един празен ред.
 • Поставяйте хоризонтална черта (с маркера „----“ или с бутона в лентата с помощни инструменти) преди дефиницията на всяка нова дума (важи за „Речник на българския език“).
 • За ударение използвайте символа „`“ (обикновено е на един и същи клавиш с „~“, вляво от „1“), като го поставите след ударената гласна, например „АСТРОНА`ВТ“.
 • За наклонен и удебелен текст използвайте съответно „<i>…</i>“ и „<b>…</b>“.
 • Българските кавички са двойката символи „“, независимо от вида на отпечатаните в РБЕ други варианти. При разпознаването и предварителната обработка са преобразувани повечето съответни кавички точно в този вид.
 • Заглавните думи в речниковата част (след стр. 195) се форматират чрез маркера „<b>“. Пример от стр. 202: <b>АБА</b> <i>ж.</i>…
 • За горен индекс (като „А1“ в началото на стр. 195 от първия том на речника) използвайте маркерите „<sup>…</sup>“, например „A<sup>1</sup>“.
 • Аналогично, за долен индекс използвайте „<sub>…</sub>“.
 • За разделител тип „три звездички“ използвайте шаблона „{{* * *}}“.
 • Ако не можете да разчетете даден участък от текста, или не знаете как трябва да се форматира, сложете шаблона „{{?}}“ пред проблемния участък. Възможно е включването на кратко пояснение на проблема, напр.: {{?|Пропусната буква в оригинала}}. Не забравяйте да превключите статуса на страницата на „Проблематична“ (с тъмносин маркер) преди съхраняването!
 • Ако страница завършва с пренесена дума, запишете цялата дума на тази страница.
  Пример: стр. 196 завършва с „диша-“, а стр. 197 започва с „ха“. В този случай частта „ха“ се изтрива от началото на стр. 197, а в края на стр. 196 се записва „дишаха“.
 • Ако страница започва с нов параграф, сложете маркера „{{+}}“ в началото му.
  Примери: стр. 7, стр. 60, стр. 206
 • Ако очаквате корекцията на дадена страница да продължи по-дълго време, сложете шаблона „{{Работя}}“ в началото й, за да предупредите останалите участници, че по тази страница вече се работи, и го премахнете веднага след приключване на основната корекция. Не използвайте шаблона при дребни поправки.
 • В случай че има подчертан текст, използвайте маркера за удебелен текст <b></b>.
 • Три точки (многоточие) се използват, за да обозначат изпуснат текст. Такива се форматират чрез знака „“.
 • Авторите на речника използват две поредни точки (..), за да маркират съкратен от тях текст. Около тези точки винаги се оставят интервали. Изключение: Не оставяйте интервал след точките, ако непосредствено след тях има препинателен знак, напр. .., или ..!. При двоумене с интервалите спазвайте форматирането на оригинала.
 • При съкратени имена на личности се оставя интервал след точката: Г. Славов, П. Р. Славейков.
 • Авторите на речника са решили да дават пояснения, форматирани с нормален шрифт, при някои цитати в основната част на речника. Поставяйте тези пояснения вътре в курсивния текст:
  • Пример от стр. 208: <i>Очите му [на Дин] бяха по-зорки от соколови, умът — по-гъвкав от тетивата на аборигенски лък.</i>
 • Вътре в курсивния текст се поставя и дългото тире, когато началото на цитата е пряка реч.
  • Пример от стр. 200: <i>— Вие, господине, за къде? — За Варна, — отговори момъкът. — А, за Варна!</i>
 • Добавяне на специални знаци, които не са били разпознати: , .

Поправка на грешки в оригинала

Срещнати грешки в оригиналния текст е препоръчително да се поправят. Използвайте шаблона „{{попр|ТЕКСТ}}“ за маркирането на такива случаи. Примери:

 • стр. 5, — добавен е пълен член:
  • когато се отпечатва написаният{{попр|добавяне на пълен член}} на живия народен език „Рибен буквар“
 • стр. 13, в края — добавена е запетая:
  • Библиографията на литературата, от която са приведени цитатите към значенията на думите,{{попр|добавяне на изпусната запетая}} и библиографските съкращения са
 • стр. 32, оправена печатна грешка:
  • Когато в основата на глагола има друга звукова промяна, се{{попр|печатна грешка}} дава само формата

Текст с разредка

Предаването на текст с разредка става по различни начини, в зависимост от контекста. Ако срещнете случай, който не е описан тук, питайте.

 • Когато неблокови заглавия са представени с разредка, те се форматират чрез маркерите <b></b>. Пример: стр. 49 — <b>IV. Ред на примерите.</b>
 • В основната част на Речника (след стр. 195) разредка се предава чрез маркера <em></em>. За въвеждането му може да се ползва третият бутон в менюто над текстовата кутия.